ITSM: How do you implement it to bring the most value?

jun 16, 2023

These are the key focus areas:

 • Define clear objectives
 • Design tailored processes
 • Automate where possible
 • Drive adoption within the organization
 • Measure and evaluate performance
 • Continuously improve
 • Invest in training and development
 • Demonstrate the value

#vandorpmanagementconsultancy #itsm #itsourcing

ITSM: Hoe implementeer je het, zodat het de meeste waarde brengt?

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 • Definieer duidelijke doelstellingen
 • Ontwerp processen op maat
 • Automatiseer waar mogelijk
 • Adoptie binnen de organisatie
 • Meet en evalueer prestaties
 • Continu verbeteren
 • Investeer in opleiding en ontwikkeling
 • Toon de waarde aan

Get in contact

Reach out to us for any questions

Noordeindseweg 88, 2651CX Berkel en Rodenrijs

06 - 24 86 53 37